2015/05/27 & 2134 GMT

Những Vần Thơ Móc

Thuyền Nhân 1

Ngoạn Mục

Anh Thư VN

Hoàng/Trường Sa

Những Nẽo Đường …

Dog Dance

  • 2015-03-19From:
  • 6197Total Hits:
  • 144Today Hits:
  • 139Yesterday Hits:
  • 0Online Now:
Biển Đông , Với Hoàng Sa & Trường Sa , là của Tổ Quốc Việt Nam … Ngày 14/09/1958 , thừa lệnh đảng Mafia CSVN và Việt Gian Hồ Chí Minh , Phạm Văn Đồng gởi công hàm công nhận những đòi hỏi mới về chủ quyền của TC trên Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa – Ngày 15/06/2004 quốc hội bù nhìn Hà Nội đã phê chuẩn 2 hiệp định Bán Nước , ký kết lén lút năm 1999 & 2000 , cống dâng thêm cho TC hơn 20 ngàn KM2 đất biển của Tổ Quốc . Đến nay , tháng 05/2015 , tập đoàn Việt Gian vẫn chưa công bố nội dung & bản đồ của những hiệp định đã ký kết với TC và vẫn tiếp tục làm ngơ trước những hành động xâm chếm đất biển Tổ Tiên và giết hại dân Việt , của quan thầy phương Bắc …

Chào Bạn – Welcome – Bienvenue

Chương Trình Phát Thanh

Les Poèmes Satiriques De Vân / Những Vần Thơ Móc Của Vân

* * *

Vài Bài Mới Lên Lưới

Tình Người – Lòng Tri Ân … Ngọc Lan

From HK To Irvine – A Look Into The Lives Of VN Refugees Hà Giang

Maudite Mémoire / Trí Nhớ Hỗn Loạn

Never Too Late – Không Bao Giờ Quá Trễ

Bác Sĩ & Luật Sư

Hồi Ký « Cuối Đường » Vương Mộng Long

Bốn Mươi Năm – Nỗi Niềm Ba Thế Hệ Khôi An

Kẻ Trên Trăm Tên Trần Gia Phụng

Sài Gòn 40 Tuổi Đau & Những Cuộc Đời Mất Tên 

Bởi Vì Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi

Tù Nhân Từ Cổng Trời Trở Về Cướp Máy Bay Vượt Biên  

Những Chuyện Quê Một Cục 35 Năm Về Trước Tư Lúa JV

Tập Thơ Mây Biển

Les Poèmes De VânVenezuela Tình ChiềuTiểu Thuyết Tạ Tình

Trái Tim Của Nguyễn

Liễu ( Tiểu Thuyết )

Sao Hạnh Phúc

Vương Vấn Đâu Đây …

Khuôn Mặt